Miljøriktig overnatting i Bergen

Montana Vandrerhjem er et av få vandrerhjem i Norge som er Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.

Bergen Vandrerhjem Montanas miljøpolitikk:

Vårt vandrerhjem skal arbeide for å ha et topp arbeidsmiljø og jobbe aktivt med HMS. Vi skal være blant de beste når det gjelder miljøvennlig drift: handle miljøvennlige produkter og tjenester, og redusere energibruk, avfall og transportarbeid. Vår virksomhet skal ta samfunnsansvar og medvirke til en bærekraftig utvikling.

 

Montana Vandrerhjem ble første gang sertifisert i 2004 og senest resertifisert i 2012.

Sertifiseringen innebærer at vi har gjort tiltak som har ført til:

  • Økt trivsel og redusert sykefravær
  • Redusert energibruk
  • Reduserte avfallsmengder
  • Bedre avfallssortering
  • Redusert transportarbeid per produsert enhet

Og at vi:

  • sparer penger på drift
  • kjøper flere miljøvennlige produkter og tjenester
  • kan dokumentere miljøvennlig drift
  • har opplevd fordeler i anbudsrunder
  • oppfyller lovkrav til dokumentasjon av miljøvennlig drift (HMS-forskriften, regnskapsloven og miljøinformasjonsloven)